Schade

Informatie

Bij het behandelen van een schadegeval komt heel wat kijken. Als u slachtoffer bent van een schadegeval, contacteer ons dan zo snel mogelijk voor de opstart en begeleiding van uw schadedossier.

Verzamel zoveel mogelijk bewijsstukken van de opgelopen schade, neem zelf foto’s of contacteer ons om er te komen nemen. Bewaar beschadigde goederen voor eventuele controles en verzamel facturen van eventuele dringende herstellingen.

Maak ook gebruik van onze online formulieren zodat we u optimaal kunnen bedienen. De verschillende documenten voor uw schadeaangifte vindt u hieronder onder ‘documenten’.

Voor een aangifte hospitalisatie: zie uw KBC-assurcard! Neem vooraf indien mogelijk contact op met het nummer +32 800 900 68.

Documenten

BRAND

- Checklist elektriciteitsschade

- Incert erkende beveiligingsondernemingen

MATERIËLE SCHADE

- Btw-verklaring

AUTO

- Europees aanrijdingsformulier

- Regeling in der minne

LICHAMELIJKE SCHADE

- Medisch attest arbeidsongeval

- Aangifte en geneeskundig getuigschrift lichamelijk ongeval (niet arbeidsongeval)

- Aangifte en geneeskundig getuigschrijft arbeidsongeschiktheid (zelfstandigen)

Hoe EAF invullen?

Preventie: woningbrand

KBC Verzekeringen heeft niet alleen aandacht voor een kwalitatief product, maar ook voor preventie. Zo maakten we onlangs een filmpje rond zware woningbranden, die ontstaan rond het schoorsteenkanaal.

Wat bij hospitalisatie?

Een ziekenhuisopname is nooit een pretje, maar met een KBC Hospitalisatieverzekering bent u in elk geval goed verzekerd. U hoeft zich alleen nog met uw herstel bezig te houden. Maar wanneer spreken we van een hospitalisatie, en hoe geeft u die aan? Dat vindt u hier