70 km/u is de norm op Vlaamse gewestwegen

06 Jan 2017

Opgelet!

Sinds 1 januari 2017 is 70 km/u de norm op de Vlaamse gewestwegen. 90 km/u is de uitzondering geworden.
Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Hoe snel mag ik nu rijden?

- Snelweg: 120 km/u

- Minstens 2 rijstroken per rijrichting gescheiden door middenberm: 120 km/u

- Minstens 2 rijstroken per rijrichting gescheiden door wegmarkering: 70 km/u

- Buiten de bebouwde kom: 70 km/u

- Binnen de bebouwde kom: 50 km/u

Deze maximumsnelheden zijn geldig in Vlaanderen onder normale omstandigheden, tenzij een verkeersbord een andere maximumsnelheid oplegt. 

  • 70-bord